Vybavení kliniky

Rentgenologický přístroj AtomvetGierth HF200 plus

přenosný RTG přístroj, využíván k diagnostice:

 • ortopedických onemocnění
 • patologických stavů v dutině hrudní
 • nemocí lebky a zubů
 • patologických stavů v dutině břišní (torze žaludku, močové kameny, zácpa, cizí tělesa a další)

Nepřímá digitalizace RTG - AtomvetFireCR+ Vet

 • vynikající kvalita zobrazení RTG snímků, rychlé vyvolání snímků, možnost uložení na USB flash disk klienta, bezproblémové zasílání snímků referenčnímu pracovišti
 • vylepšování snímků na obrazovce, možnost přibližování pro lepší vizualizaci patologií
 • měření VHS indexu (hodnotící zvětšení srdeční siluety) a Norbergova úhlu při dysplazii kyčelního kloubu

Ultrasonografický přístroj Esaote MyLabFive Vet

slouží k diagnostice:

 • březosti a patologických stavů na pohlavním aparátu samic
 • onemocnění pohlavního aparátu samců
 • onemocnění močového ústrojí
 • onemocnění jater a sleziny
 • onemocnění zažívacího aparátu
 • volné tekutiny v dutině břišní
 • onemocnění srdce tzv. echokardiografie

Močový analyzátor HandUReader

 • stanovení hodnot moči: pH, hustoty, přítomnosti bilirubinu, krve, glukózy, bílkovin, ketolátek, nitrátů a leukocytů
 • nutný pro diagnostiku zánětu močových cest, může napovědět o probíhajícím onemocnění ledvin, diabetu nebo Cushingově syndromu
 • pro stanovení stačí malé množství čerstvé moči, výsledky do 5 minut
 • vždy nutno hodnotit společně s močovým sedimentem (mikroskopicky)

Centrifuga Mini Spin Eppendorf

 • nutný pomocník při vyšetření krví (stočením plné nebo např. heparinizované krve získáme sérum nebo plazmu pro další vyšetření - biochemické, sérologické, křížové zkoušky před transfuzí krve atd.)
 • slouží ke stočení moči při nízkých otáčkách pro vyšetření močového sedimentu

Biochemický analyzátor IDEXX VetTest 8008

 • biochemické vyšetření krve do 15 minut (psi, kočky, hlodavci, koně, krávy, ovce, kozy, plazi)
 • je nedílnou součástí paraklinických vyšetření v interní medicíně zvířat
 • stanovení parametrů pro zhodnocení funkce ledvin (močovina, kreatinin, fosfor), jater (jaterní enzymy specifické pro druh, celkový bilirubin, albumin, glukóza, triacylglyceridy a cholesterol - důležité parametry lipidového metabolismu), diagnostika cukrovky, zhodnocení metabolismu kostí (vápník, fosfor) aj.

Hematologický analyzátor IDEXX LaserCyte

 • stanovuje počet a velikosti červených krvinek, obsah hemoglobinu v nich a hematokrit (všechny tyto parametry jsou důležité v hodnocení anémie neboli chudokrevnosti), analyzátor stanovuje i počty retikulocytů (mladé formy erytrocytů), které jsou důležité pro zhodnocení regenerace kostní dřeně
 • zhodnocení počtu bílých krvinek (podle toho, které typy převažují lze hodnotit, zda v těle probíhá akutní nebo chronický zánět, imunosuprese, sepse nebo onkologické onemocnění lymfatické tkáně)
 • stanovuje počty trombocytů neboli krevních destiček (důležité při krevním srážení)

Mikroskop Olympus CX22LED (binokulární světelný)

 • cytologické vyšetření otiskových a aspiračních preparátů po obarvení DipQuickem (využitelné především v dermatologii, onkologii aj.)
 • posouzení krevního nátěru (zhodnocení morfologie červených a bílých krvinek, jejich počtu a patologických součástí, vizualizace krevních parazitů)
 • vyšetření močového sedimentu (především pro nález krystalů v moči, zánětlivých buněk a červených krvinek)
 • zhodnocení aktivity a morfologie spermií
 • koprologické vyšetření (nález vnitřních parazitů a jejich oocyst v trusu)
 • kožní seškrab (diagnostika vnějších parazitů - svrab, demodex, vši, všenky aj.)
 • trichoskopie - zhodnocení růstové fáze chlupu

Mikromotor IM3 Strong

stroj mnoha funkcí (záleží na použitém nástavci)

 • leštění zubů po ultrazvukovém odstranění zubního kamene (ultrazvuk svou silou vždy mikroskopicky poškodí sklovinu - my rýhy přeleštěním vyhladíme a navíc použitá pasta příjemně voní)
 • korekce syndromu onemocnění dentice u drobných savců pomocí diamantových brousků (nepoškozují zub a díky anestezii je dosaženo správné okluze, čehož krácením kleštěmi nebo nůžkami nedosáhnete)
 • zubní vrtačka - používá se především při chirurgické extrakci více kořenových zubů a k odvrtání alveolární kosti (při procesech, kde vznikají zánětlivé reakce kořene zubu a okolní kosti, může docházet až k tvorbě fistul)

Otoskop Heine

 • pomocník v diagnostice zánětů uší, zhodnocení sliznice a celistvosti bubínku
 • provádíme jím i vyšetření dutiny ústní u drobných savců

Ophtalmoskop Heine

 • slouží k vyšetření očního pozadí (sítnice, optického nervu, sklivce) a zhodnocení tak visu oka

Laryngoskop Heine

 •  vyšetření dutiny ústní a hltanu (diagnostika cizích těles, zánětů, nádorů oropharyngu, onemocnění dentice, hodnocení brachycefalického syndromu), nutný při intubaci pacientů (před operačním zákrokem, při kardiopulmonální resuscitaci atd.)

Zubní ultrazvuk Amdent US30

 • přístroj k ultrazvukovému čištění zubů (odstranění zubního kamene, který se tvoří ze zubního plaku, ten se pak mineralizuje a výsledkem je kámen, který kartáčkem již nesnesete), po rozbití kamene následuje leštění zubů

Glukometr Gluco Calea wellion vet

 • měření hladiny krevního cukru z kapičky krve (např. diagnostika cukrovky a monitoring správné terapie inzulinem), výsledek do 5 vteřin

Čtecí zařízení mikročipů Virbac Back home 500

 • slouží k načtení čipu zvířete po jeho útěku či ztrátě (dle centrální databáze se poté dohledá majitel)

Inhalační anesteziologický přístroj VETNAR 2200 s monitoringem základních funkcí VETMON 2200

 • nejšetrnější typ celkové anestezie
 • minimální metabolizace anestetika tkáněmi (nezatěžuje játra a ledviny)
 • nejlepší volba anestezie u rizikových pacientů (kardiaků, epileptiků, geriatrických pacientů, při onemocnění jater a ledvin, u akutních stavů jako jsou dilatace a torze žaludku, autonehody, zánět dělohy komplikovaný sepsí atd.)
 • jako anestetický plyn je užíván isofluran
 • možnost umělé plicní ventilace