Poznej náš tým

Jsme mladý sympatický tým schopný vyhovět, vyléčit, naslouchat a pomoci
Veterinář

MVDr. Lenka Padrtová

Všeobecná veterinární medicína se zaměřením na vnitřní choroby.

Specializace na dermatologii, endokrinologii, reprodukci, onkologii a klinickou patologii.

Zobrazit seznam seminářů

 • 3 – 10/2015 Onkologický kurz
 • 3/2015 Infekční onemocnění psů – nové hrozby
 • 10/2014 Nové směry dermatologii a otologii
 • 9/2014 Elanco seminář s Dr. Rybníčkem
 • 8/2014 Imunologické a dermatologické onemocnění psů v klinické praxi
 • 4 -11/2014 Kurz klinické patologie
 • 5/2014 Kočka – dermatologický pacient
 • 2/2014 Rohovka a její onemocnění
 • 11/2013 Keratoseboroická onemocnění
 • 11/2013 Neuorologické dny
 • 9/2013 Nový přístup k interpretaci krevního obrazu
 • 9/2013 Managment reprodukce samic maých zvířat
 • 4/2013 seminář – Nebojte se onkologického pacienta
 • 1 – 6/2013 Dermatologický kurz
 • 12/2012 Otitidy psů
Veterinář

MVDr. Ondřej Pána

Všeobecná veterinární medicína se zaměřením na chirurgii měkkých a tvrdých tkání.

Specializace na ortopedii, zobrazovací diagnostiku, stomatologii a medicínu malých přežvýkavců.

Zobrazit seznam seminářů

 • 3/2013 Rentgenologie dutiny hrudní 1
 • 4/2013 Diagnostika a řešení kolik v terénní praxi
 • 5/2013 Rentgenologie dutiny hrudní 4 - pleura, mediastinum
 • 6/2013 Spinální traumata psů a koček
 • 11/2013 Chirurgická onemocnění kolenního kloubu psa
 • 3/2014 Aktuální problémy v buiatrické praxi III.
 • 9/2014 Sonografický kurz KVL ČR V
 • 10/2014 Veterinární medicína pro praxi - velká zvířata
 • 11/2014 Stomatologie pro praktické veterinární lékaře II.
 • 12/2014 Seminář Kliniky Arvet pro referující lékaře 2014
 • 3/2015 Bronchoalveolární laváž u telat - workshop
Petra

MVDr. Petra Madarová

Všeobecná veterinární medicína se zaměřením na vnitřní choroby a chirurgii měkkých tkání.

Specializace na nemoci drobných savců, plazů, ptáků a koní, kardiologii a pneumologii.

Zobrazit seznam seminářů

 • 1/2015 workshop drobní savci (Praha)